Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Identifikácia historických lokalít so zvýšením obsahom organického uhlíka
State of topic: approved (Ing. Ján Čimo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Biometeorology and Hydrology - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Summary: V práci sa študent zameria na štúdium dostupných historických podkladov, s cieľom identifikácie lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka, ako pozostatku po milieroch slúžiacich na výrobu dreveného uhlia. Terénna identifikácia lokalít s následnými pôdnymi analýzami sledujú hypotézu, že aplikácia biouhlia významne ovplyvňuje hydrofyzikálne charakteristiky pôdy a prístupnosť vody pre rastliny.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KBC Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.