Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Identifikácia historických lokalít so zvýšením obsahom organického uhlíka
Stav témy: schválené (Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Abstrakt: V práci sa študent zameria na štúdium dostupných historických podkladov, s cieľom identifikácie lokalít so zvýšeným obsahom organického uhlíka, ako pozostatku po milieroch slúžiacich na výrobu dreveného uhlia. Terénna identifikácia lokalít s následnými pôdnymi analýzami sledujú hypotézu, že aplikácia biouhlia významne ovplyvňuje hydrofyzikálne charakteristiky pôdy a prístupnosť vody pre rastliny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.