Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Využitie kvitnúcich okrasných rastlín v gastronómii
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Okrasné rastliny slúžia vo floristike na rôzne dekorácie v exteriéri a v interiéri. Možnosť v používať kvitnúce kvety v gastronómii zatiaľ nie je u nás dostatočne preskúmaná. Cieľom BP je podporiť využitie záhradníckych plodín aj týmto netradičným spôsobom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.