Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvasinky z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvalitu vína
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Abstrakt: Kvasinky zohrávajú dôležitú úlohu vo fyzikálnej aj chemickej stabilite vína, ako aj v senzorických vlastnostiach budúceho vína. K primárnym zdrojom výskytu kvasiniek patria bobule hrozna, pôda, listy, a pod.,k sekundárnym zdrojom zariadenia vinárskych závodov v pivniciach, fľašovniach či skladoch, ako náradia, hadice, potrubia, nádoby, sudy, vzduch a pod. O jednotlivých rodoch kvasiniek z primárnych aj sekundárnych zdrojov, škodách, ktoré môžu vo víne spôsobiť, o prevencii, prejavoch a nápravných opatreniach bude pojednávať daná bakalárska práca.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VINB vinárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.