Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Fiškálna politika a štátny rozpočet SR
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary: Cieľom práce je charakterizovť fiškálnu politiku v teoretickej rovine a následne zhodnotiť nástroje fiškálnej politiky so zameraním sa na štátny rozpočet SR.

There are no limitations of the topic