Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Fiškálna politika a štátny rozpočet SR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je charakterizovť fiškálnu politiku v teoretickej rovine a následne zhodnotiť nástroje fiškálnej politiky so zameraním sa na štátny rozpočet SR.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení