Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskyt chemických prvkov v mlieku kráv v rôznych oblastiach Slovenska
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra veterinárskych disciplín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Abstrakt: V práci sa bude analyzovať kvalita mlieka z hľadiska výskytu chemických prvkov v rôznych oblastiach Slovenska.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia