Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Zhodnotenie miery systémového efektu vybraných insekticídov pri ochrane proti živočíšnym škodcom kukurice siatej a repky olejky (externá forma)
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Abstrakt: Zhodnotenie miery systémového efektu vybraných insekticídov pri ochrane proti živočíšnym škodcom kukurice siatej a repky olejky


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-OCR ochrana rastlín