Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zhodnotenie miery systémového efektu vybraných insekticídov pri ochrane proti živočíšnym škodcom kukurice siatej a repky olejky (externá forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Abstrakt: Zhodnotenie miery systémového efektu vybraných insekticídov pri ochrane proti živočíšnym škodcom kukurice siatej a repky olejky


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-OCR ochrana rastlín-- nezadané -- -- nezadané --