Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Skvalitňovanie riadenia vo vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Summary:
Záverečná práca rieši problematiku riadenia vo vybranom podniku, Základom riešenia témy je analyzovanie súčasného stavu riadenia v podniku a predloženie návrhov na skvalitnenie.

There are no limitations of the topic