Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Skvalitňovanie riadenia vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Summary: Záverečná práca rieši problematiku riadenia vo vybranom podniku, Základom riešenia témy je analyzovanie súčasného stavu riadenia v podniku a predloženie návrhov na skvalitnenie.

There are no limitations of the topic