Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Využitie listových hnojív pri pestovaní kukurice na osivo
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt:
Využitie listových hnojív pri pestovaní kukurice na osivo

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia