Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: BOZP a pravidlá v skladovom hospodárstve
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Abstrakt:
Práca pojednáva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v skladoch


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.