Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Odvetvia rastlinnej výroby predstavujú základ podnikateľskej činnosti poľnohospodárskeho podniku. Je nevyhnutné venovať pozornosť riadeniu strategických odvetví rastlinnej výroby. Dôležité je zosúladiť pritom ekonomické a biologické požiadavky kladené na výrobný proces. Práca je zameraná na zhodnotenie procesu riadenia vybraných odvetví rastlinnej výroby s ohľadom na dosahované ekonomické výsledky. Dôležitou súčasťou bude aj zhodnotenie predaja a marketingových aktivít skúmaného subjektu. Na základe výsledkov pôjde aj o návrh na zmenu štruktúry rastlinnej výroby v skúmanom subjekte.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení