Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Testovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnosti
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Martin Fik, PhD.
Abstrakt:
doplní študent

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia