Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia