Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt: Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia