Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt: Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o

K tématu nejsou zadaná žádná omezení