Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zásobovanie vybraného podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Alexandra Filová, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia