Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: -

K tématu nejsou zadaná žádná omezení