Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt: -

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia