Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Panalergény a krížové alergie
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: -

K tématu nejsou zadaná žádná omezení