Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Panalergény a krížové alergie
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt:
-

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia