Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt:
-

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia