Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Genomické markéry alergénov
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt: -

K tématu nejsou zadaná žádná omezení