Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Molekulárno-genetická charakteristika kukurice
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je spracovať teoretické poznatky o molekulárno-genetickej charakteristike genómu a transkriptómu kukurice, popísať metódy a techniky, ktoré sa využívajú pri detekcii hospodársky významných génov kukurice a detekcii funkčnej diverzity.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.