Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
State of topic: approved (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Summary: Na základe informácií o pôde zistiť vplyv rozdielnej dávky a termínu aplikácie deficitnej živiny na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej v okrese Dunajská Streda

There are no limitations of the topic