Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej
State of topic:
approved (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Na základe informácií o pôde zistiť vplyv rozdielnej dávky a termínu aplikácie deficitnej živiny na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnej v okrese Dunajská Streda

There are no limitations of the topic