Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
State of topic: approved (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Vegetable Production - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Summary: Pestovanie zeleniny na biozáhonoch a vyvýšených záhonoch má v ostatnom období narastajúcu tendenciu. V práci sa majú popísať ich výhody a nevýhody, spôsoby zakladania, možnosti pestovania rôznych druhov počas vegetačného obdobia.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ZBC Horticulture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FZKI621Z305 Field Vegetable Production