Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cielom diplomovej práce je stanoviť učínok extraktu kotvičníka na steroidogenézu a viabilitu Leydigových buniek in vitro.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia