Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt: Cielom diplomovej práce je stanoviť učínok extraktu kotvičníka na steroidogenézu a viabilitu Leydigových buniek in vitro.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia