Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt:
Cielom diplomovej práce je stanoviť učínok extraktu kotvičníka na steroidogenézu a viabilitu Leydigových buniek in vitro.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia