Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cielom diplomovej práce je stanovenie účinku na metabolizmus a viabilitu testikulárnej TM3 bunkovej línie.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení