Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt:
Cielom diplomovej práce je stanovenie účinku na metabolizmus a viabilitu testikulárnej TM3 bunkovej línie.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia