Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:1
Navrhl: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt:
Cielom diplomovej práce je stanovenie účinku na metabolizmus a viabilitu testikulárnej TM3 bunkovej línie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení