Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt: Cielom diplomovej práce je stanovenie účinku na metabolizmus a viabilitu testikulárnej TM3 bunkovej línie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení