Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt:
Cielom diplomovej práce je stanovenie účinku na metabolizmus a viabilitu testikulárnej TM3 bunkovej línie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia