Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce bude sumarizácia poznatkov o aplikovaných molekulových markérov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench). Vyhodnotenie významu charakterizácie variability genómu uvedeného druhu pomocou týchto markérov, pre účely verifikácie a autentifikácie. Spracované informácie budú tvoriť poznatkovú platformu pre identifikáciu pridanej hodnoty vybraných genotypov pohánky jedlej v kontexte ich potravinárskeho využitia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení