Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt:
Aplikácia inovatívneho postupu genomického mapovania genetických zdrojov strukovín (sója, fazuľa) markérmi mikroRNA s cieľom poukázať na potenciál analyzovaných genotypov v kontexte adaptability k abiotickému stresu (meniace sa klimatické podmienky) a ich potravinárskemu využitiu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení