Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt:
Aplikácia inovatívneho postupu genomického mapovania genetických zdrojov (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA s cieľom poukázať na potenciál analyzovaných genotypov v kontexte adaptability k abiotickému stresu (meniace sa klimatické podmienky) a ich potravinárskemu využitiu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení