Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt: Aplikácia inovatívneho postupu genomického mapovania genetických zdrojov (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA s cieľom poukázať na potenciál analyzovaných genotypov v kontexte adaptability k abiotickému stresu (meniace sa klimatické podmienky) a ich potravinárskemu využitiu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia