Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude genomická analýza jednotlivých rastlinných častí (koreň, stonka, listy, zrno) jačmeňa siateho stres-senzitivnými mikroRNA markérmi vzhľadom k mechanickému utlačeniu pôdy - pedokompakcie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení