Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce bude genomická analýza jednotlivých rastlinných častí (koreň, stonka, listy, zrno) jačmeňa siateho stres-senzitivnými mikroRNA markérmi vzhľadom k mechanickému utlačeniu pôdy - pedokompakcie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení