Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Abstrakt:
.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení