Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať gastronomické podujatia, súťaže, festivaly, na ktorých sa pripravujú rôzne pokrmy, vrátane regionálnych tradičných jedál, aj súťažne. V experimentálnej časti práce si študent vyberie gastronomické podujatie, popíše sprievodné akcie ako aj celú organizáciu vrátane marketingových aktivít tohto podujatia, uvedie jeho vplyv na návštevnosť daného regiónu, prehlbovanie tradícií a dobrých vzťahov nielen miestneho obyvateľstva.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PTG potraviny a technológie v gastronómii

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.