Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Abstrakt: Ochrana živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in vitro sa realizuje formou kryouchovávania pohlavných buniek (spermií, oocytov, resp. embryí). Efektívne kryokonzervovanie biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je napríklad znížená prežívateľnosť alebo znížená kvalita zmrazených/rozmrazených oocytov hospodárskych zvierat. Cieľom práce bude optimalizácia podmienok úspešného kryouchovávania oocytov hovädzieho dobytka.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení