Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Ochrana živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in vitro sa realizuje formou kryouchovávania pohlavných buniek (spermií, oocytov, resp. embryí). Efektívne kryokonzervovanie biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je napríklad znížená prežívateľnosť alebo znížená kvalita zmrazených/rozmrazených oocytov hospodárskych zvierat. Cieľom práce bude optimalizácia podmienok úspešného kryouchovávania oocytov hovädzieho dobytka.

There are no limitations of the topic