Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Abstrakt:
Ochrana živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in vitro sa realizuje formou kryouchovávania pohlavných buniek (spermií, oocytov, resp. embryí). Efektívne kryokonzervovanie biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je napríklad znížená prežívateľnosť alebo znížená kvalita zmrazených/rozmrazených oocytov hospodárskych zvierat. Cieľom práce bude optimalizácia podmienok úspešného kryouchovávania oocytov hovädzieho dobytka.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia