Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Abstrakt:
Záujem vedy o výžive sa v posledných rokoch orientuje predovšetkým na látky s priaznivými účinkami zabezpečujúcimi udržanie zdravia, zdravé starnutie, a teda skvalitnenie a predĺženie života. Sú to rôzne prirodzené zložky rastlinných produktov, napríklad antioxidanty, predovšetkým karotenoidy, polyfenoly a iné sekundárne metabolity. Hlavným zdrojom prevažnej väčšiny bioaktívnych látok sú najmä prírodné rastlinné produkty, zelenina a ovocie. Tekvica mošusová patrí medzi plodiny s nutrične hodnotnými plodmi, ktoré hrajú nezastupiteľnú rolu v poľnohospodárskych systémoch sveta. Táto jednoročná rastlina sa zaraďuje do čeľade Cucurbitaceae a je pestovaná hlavne pre svoje plody. V dužine plodov sa vyskytujú zdraviu prospešné látky, akými sú predovšetkým bielkoviny, antioxidanty - karotenoidy a tokoferoly a minerály. Obsah týchto bioaktívnych látok v čerstvých plodoch je variabilný, líši sa vzájomne medzi jednotlivými odrodami a taktiež môže byť ovplyvnený externými faktormi – klímou, termínom zberu, výživou, lokalitou, skladovacími podmienkami, technologickým spracovaním atď. Cieľom diplomovej práce je hodnotenie zmien obsahu celkových karotenoidov a obsahu vitamínu C v dužine plodov v závislosti od termínu ich zberu. Na základe výsledkov sa zhodnotí vplyv genotypu a termínu zberu na obsah uvedených látok.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ZHI záhradníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.