Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Genetická biodiverzita pohánky jedlej
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt: Genetická biodiverzita pohánky jedlej bude analyzovaná molekulárnymi markermi na úrovni polymorfizmu zásobných bielkovín. Aplikované budú elektroforetické metódy (SDS-PAGE, A-PAGE, 2DE), na základe ktorých bude zhotovený dendrogram genetickej príbuznosti jednotlivých analyzovaných genotypov pohánky jedlej.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ABi aplikovaná biológia
I-ATI agrobiotechnológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.