Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude urobiť literárny prehľad a charakterizovať semeno ovsa siateho (Avena sativa)z hľadiska histórie vzniku a rozšírenia jeho pestovania, jeho botanickej a genetickej charakteristiky, ďalej nutričnej kvality a využitia v humánnej výžive a v priemysle.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.