Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bude urobiť literárny prehľad a charakterizovať semeno ovsa siateho (Avena sativa)z hľadiska histórie vzniku a rozšírenia jeho pestovania, jeho botanickej a genetickej charakteristiky, ďalej nutričnej kvality a využitia v humánnej výžive a v priemysle.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.