Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kultivácia jedných húb v nádobách
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Golian, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Marcel Golian, PhD.
Abstrakt:
Kompilačná práca prináša prehľad aktuálnych trendov pri produkcii jedlých húb. Sumarizuje moderné technologické postupy od procesu výroby sadby až po zber plodníc. Výslednom práce je návrh modelovej rýchliarne pre pestovanie vybraného druhu huby.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.